Turerna kring vårdcentralen Serafen

17 min

I dag kan eller vill ingen ansvarig tjänsteman eller politiker förklara varför priset vid försäljningen av Serafen landade på endast 700 000 kronor. Fyra år senare uppges priset för verksamheten vid vidareförsäljning ha landat på 20 miljoner kronor. Här är hela Ekots granskning av den omstridda affären.

Hösten 2006

De borgerliga partierna vann valet i Stockholms läns landsting. S-ledningen avgick.

Ett av de borgerliga vallöftena var att skapa alternativ till den landstingsdrivna vården genom så kallade avknoppningar. Det innebar att landstinget sålde befintliga verksamheter till personalen eller delar av personalen som jobbade där. Sedan köpte landstinget vårdtjänster av de nyblivna företagarna.

När de borgerliga satt vid makten 1998-2002 skedde avknoppningarna i regel till inventarievärdet.

Sex läkare på Serafen på Kungsholmen anmäler sitt intresse att få köpa vårdcentralen. Tanken är att detta ska ske före den 1 januari 2008.

Försäljningen börjar så smått att förberedas och det görs en värdering av vad inventarierna är värda. Värdet bedöms vara 470 000 kronor (+-15 procent).

2007

Principen att erbjuda personalen att köpa verksamheten till inventariepris får allt mer kritik. Många pekar på att priset blir allt för lågt när det inte finns några konkurrende bud och att man heller inte tar hänsyn till det så kallade goodwill-värdet av en verksamhet. Det värde som upparbetade kundrelationer, geografiskt läge, varumärke och så vidare, innebär.

Hösten 2007

Kritiken mot avknoppningarna gör att allt inte går lika smidigt som åtminstone läkarna tänkt sig. Verksamhetschefen på Serafen Ulf Hallum skickar många brev och mejl till politiker och tjänstemän där han vill få dem att skynda på affären.

Planerna på en försäljning fortskrider och när styrelsen i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, den enhet som juridiskt sett äger Serafen, diskuterar hur det ska gå till så protesterar två av styrelseledamöterna mot att det ser ut att bli ett alldeles för lågt pris.

Informationen förs vidare till det då ansvariga landstingsrådet Maria Wallhager (FP).

Biträdande landstingsdirektör Göran Stiernstedt skriver i ett mejl till läkarna och till politiker att "det finns definitivt en marknad som är beredd att betala mer än inventarievärdet så frågan är inte helt enkel".

December 2007

Tjänstemannen Kjell Lundin på landstingets utvecklingskansli, den enhet som ansvarade för avknoppningarna, ber ekonomidirektören på SLSO att göra en bedömning av vilken vinst Serafen kan tänkas göra nästa år. Svaret blir 2,4 miljoner kronor.

Politkerna fattar ett övergripande beslut om att avknoppningar "får ske" och att de ekonomiska värderna som finns i verksamheterna ska "hanteras ansvarsfullt". Det beslutas också att det ska göras en oberoende marknadsmässig värdering som ska ligga till grund för försäljningarna.

Kjell Lundin på utvvecklingskansliet beställer en värdering av Serafen av Price Waterhouse Coopers. Serafens värde bedöms vara mellan 273 000-500 000 kronor. Värderingen bygger på uppgifter som lämnas över från utvecklingskansliet.

20 december 2007

Serafen säljs till läkarna för 694 500 kronor. Ytterligare en annan vårdcentral säljs vid samma tillfälle.

Våren 2008

Ytterligare tre vårdcentraler säljs på ett liknande sätt.

Statskontoret slår fast att avknoppningar inte får ske utan en kommun eller ett landsting måste i stället ta in flera bud på en verksamhet. Avknoppningarna upphör.

Hösten 2008

Price Waterhouse Coopers värderar en vårdcentral i Serafens storlek som ligger i Upplands Väsby inför att den ska säljas. Den bedöms vara värd 5 miljoner kronor, alltså tio gånger mer än Serafen. Värderingen bygger på uppgifter som lämnas över från landstinget.

Våren 2010

Kammarrätten i Stockholm avslår Socialdemokraternas begäran att överklaga beslutet om försäljningen av vårdcentralerna. Motiv: det finns inget beslut som är fattat på ett sådant sätt att det går att överklaga. Därför kan inte själva sakfrågan prövas. Innebörden är att beslutet om att sälja Serafen har fattats i strid med kommunallagen.

Hösten 2011

Läkarna som köpte Serafen för 694 500 kronor säljer vårdcentralen till vårdjätten Capio för – enligt uppgifter till Sveriges Radio – runt 20 miljoner kronor. Under åren de ägt vårdcentralen har vårdcentralen gått med vinst på mellan 2 och 4 miljoner kronor per år.

Ekot