Nyköping

Allmänheten varnas för arsenik

1:37 min

Nyköpings kommun har upptäckt förorenad mark längs cykelvägen mellan Nävekvarns hamn och bruksområdet. Allmänheten uppmanas att inte låta barn och hundar leka eller gräva i jorden. Området markeras med varningsskyltar medan utredningen fortsätter.

Föroreningen består enligt kommunen av höga halter arsenik och metaller. De halter arsenik som upptäcktes vid provet är tillräckligt höga för att ett litet barn kan drabbas av yrsel och kräkningar om det får i sig en tesked förorenad jord.

-- Det är så farligt att vi inte vill att folk ska röra sig i området, säger Magnus Bengtsson, mark- och exploateringschef på Nyköpings kommun.

Det är ännu oklart hur stort det förorenade området är och allmänheten uppmanas att inte vistas i området.

-- Vi vet ju inte riktigt, men det ligger ett bruk där så det skulle kunna ha samband med det.

Kommunen har sett till att ta bort förorenade massor.

– Massorna är bortfraktade för destruktion. Det vi gör nu är att fortsätta att ta prover för att avgränsa området. De yter där massorna låg är täckta med rena massor.

Kan mark i andra områden i Nävekvarn vara förorenad?

– Ja, det finns nog all anledning att tro det. Det var därför vi tog proverna för att vi anade att det skulle finnas föroreningar i det här materialet.

Vad händer nu?

– Nu fortsätter provtagningar och fortsätter bygga klart den här gång- och cykelvägen.