Viktminskningsoperationer

BMI-gräns avgörande för bukplastik

1:38 min

Efter viktminskningsoperationer kan överskottshud som ger sår i hudvecken ge svåra besvär. Gunilla Nord från Skucku nekas bukplastikoperation för sina besvär - eftersom hon enligt reglerna fortfarande är för tjock. Eva Lundgren, chef vid kirurgavdelningen på länssjukhuset tycker att regelverket kanske borde ses över - ytterst handlar det om politiska beslut.

– För vår del är utgångspunkten att det ska vara hudproblem. Man får ju problem av hud mot hud. Man kan få en form av eksem, eller man kan till och med få sår, och de patienterna är berättigade till en operation.

BMI avgör rätten till operation
Men landstinget har också satt en BMI-gräns på 26 för att få göra en bukplastikoperation. BMI är ett sätt att räkna ut hur mycket man bör väga i förhållande till sin längd. Eva Lundgren igen:

– Den patienten som har ett BMI över 26 är ju klart överviktig, menar Eva Lundgren.

Men sen fortsätter hon:

– Man kan diskutera var gränsen ska ligga, naturligtvis. Dels den medicinska. Men sen är det också en prioriteringsfråga. Någonstans måste vi sätta gränsen. Vi måste hjälpa de som behöver det mest, och där det är medicinskt mest meningsfullt.

Politiker beslutar om reglerna
Här visar jag Eva Lundgren ett foto på Gunilla Nord, som berättat om sina problem med överhäng efter en Gastric Bypassoperation i P4 Jämtland.

– Jag tycker att det låter bekymmersamt för den här patienten, det håller jag med om. När det gäller hängbuk, är det möjligt att vi i det här landstinget, tillsammans med flera andra landsting, ligger på lite lägre BMI än vad som skulle vara bra för en del patienter, säger Eva Lundgren.

– Om vi ska göra en ändring av det här, så är det något vi måste ta via våra politiker. Det innebär ju att någon annan patientgrupp, kommer det då att tas pengar ifrån. Så det måste vi diskutera i så fall, om vi ska höja BMI-gränsen, avslutar Eva Lundgren.