MP: Regeringen håller inte migrationslöfte

2:31 min

Miljöpartiet hotar i dag med att dra tillbaka stödet för den asyl- och migrationspolitiska uppgörelse partiet gjorde med regeringen för drygt ett år sedan. I en debattartikel i Svenska Dagbladet tvivlar de gröna på regeringens intresse av att utvidga rätten till vård för asylsökande och papperslösa och skriver att människor inte ska nekas vård utifrån sin bakgrund.

– Vi blev väldigt besvikna på att regeringen dels inte kunde hålla ingångna löften men framförallt, när det gäller den här frågan, att vi är ett parti som är djupt engagerade i migrationspolitiken och ser det som en viktig fråga  för Sverige i framtiden som ett modernt land, säger Miljöpartiets språkrör Åsa Romson.

– Då måste vi känna ett tillit och ett förtroende för varandra att vårda en sådan här överenskommelse. Det är naturligtvis det förtroendet som är en smula stukat i dag och som gör att vi måste gå ut så pass hårt och tydligt gentemot regeringen. Vi hoppas fortfarande kunna genomföra den här överenskommelsen.

Regeringen har sedan tidigare beställt och fått en utredning om vård efter behov och på lika villkor. Miljöpartiet vill att den utredningen ska skickas ut för synpunkter nu i vår och skriver att det inte är acceptabelt att frågan om lika rätt för vård till alla "fortsätter att dras i långbänk”.

– Vi vill ju se att överenskommelsen genomförs i praktiken under den här mandatperioden eftersom det var det som var vår ansats när vi slöt överenskommelsen efter förra valet. Då ser vi att höstens budgetmotion måste innehålla de här väsentliga bitarna, säger Åsa Romson.

– Och det är därför vi vill vara tydliga i dag mot regeringen och säga att om det inte genomförs så tappar  överenskommelsen sitt värde för vår del och vi hade nog trott att det var så även för regeringen.

Migrationsministern Tobias Billström (M), har hittills svarat att frågan om utökade rättigheter till lika vård för alla diskuteras inom regeringen. Han gav samma svar i går, efter en riksdagsdebatt om familjeåterförening, en annan fråga inom uppgörelsen om migrationspolitiken, där regeringen och Miljöpartiet är oense.

Miljöpartiet tycker att det behövs lagstiftning för att familjeåterförening ska bli möjlig också för dem som inte kan styrka sitt släktskap genom dna. Det är inte tillräckligt med domstolsbeslut som vägledning.

Tobias Billström håller inte med. Han tycker att det regeringen och Miljöpartiet gjort upp om, att underlätta familjeåterförening, är uppfyllt efter en dom i Migrationsöverdomstolen i vintras. Det beskedet gav han på nytt i riksdagsdebatten i går.