Torsken skall räddas

Nu kommer konkreta förslag från regeringen om hur torskbeståndet i bland annat Östersjön skall räddas. Bland annat säger jordbruksministern Margareta Winberg att trålfisket skall regleras hårdare och det skall satsas på att få bort så kallade spökgarn i Östersjön, alltså garn som flyter omkring på egen hand i Östersjön. När det gäller mer internationella åtgärder föreslås bland annat att ett gemensamt stopp för torskfiske införs i Östersjön och att torskfiskeförbudet som råder vid Bornholmsdjupet idag omfattar ett större område.
10 punkter av konkreta förslag kommer att presenteras nästa vecka, fem av dom är åtgärder som kan utföras av Sverige medan de andra fem måste göras ihop med bland andra EU.