Miljömärkning av jätteräkan får skarp kritik

2:00 min

I dag lanseras riktlinjer för miljömärkning av odlad fisk och odlade skaldjur vid ett möte i Bryssel. Märkningen har tagits fram av fisk och skaldjursnäringen tillsammans med bland annat Världsnaturfonden. Men märkningen möts nu av kraftig kritik.

De omdebatterade jätteräkorna är en av varorna som berörs av den nya certifieringen. Men den får hård kritik från hundratals andra internationella miljöorganisationer som menar att en miljömärkning av jätteräkor bara är falsk marknadsföring.

Kushi Kabir arbetar för en miljöorganisation i Bangladesh där produktionen av jätteräkor orsakar problem både för befolkningen och för miljön.

– Certifiering av jätteräkor är ingenting annat än det som brukar kallas greenwashing. Dessutom är det omöjligt att ha kontroll över produktionen då det inte finns något sätt att spåra jätteräkornas fullständiga ursprung. Det går inte att spåra ursprunget, säger Kushi Kabir vars organisation verkar i stora delar av Bangladesh kustområde där det odlas jätteräkor för export.

Det är över trehundra olika internationella organisationer som arbetar med miljö- eller sociala frågor som nu har gått samman i ett upprop mot miljömärkningen av jätteräkor. Protester kommer att hållas vid det möte i Bryssel där riktlinjerna för certifieringen ska presenteras under dagen.

Skaldjursbranschen har jobbat i flera år bland annat tillsammans med Världsnaturfonden för att ta fram riktlinjerna som nu ska testas i fält innan de införs och det kan börja säljas miljömärkta jätteräkor i butikerna.

Patrik Rönnbäck är professor i naturresurshushållning vid högskolan på Gotland.

– Odlingen av jätteräkor har en lång historik när det gäller miljömässiga problem men förorening av vatten och förstörelse av mangroveskogar. Men framför allt är det sociala problem som har legat i kölvattnet av den här produktionen när lokalbefolkningen längst med tropiska kuster har marginaliserats, inte haft tillgång på sina fiskevatten och inte haft möjlighet att skörda produkter från mangrove-skogar längst med kuster. Det är en av de mest kritiserade matprodukterna som finns globalt sett, säger Patrik Rönnbäck som är professor i naturresurshushållning vid högskolan på Gotland.

Om jätteräkorna blir miljömärkta kommer det leda till att folk uppmuntras att köpa mer av dem anser de kritiska organisationerna. Men inom Världsnaturfonden finns en annan uppfattning. Stora svenska livsmedelskedjor vill gärna kunna sälja jätteräkor som är miljömärkta då produkten sedan länge har ett dåligt rykte.

Ekot har sökt flera representanter från Världsnaturfonden men de avböjer att kommentera kritiken.