Teater i kris får bidrag

Norrbottensteatern får 450 000 kronor i bidrag av kulturrådet. Pengarna ska användas i barn- och ungdomsverksamhet.
Norrbottensteatern får därutöver ett bidrag på 500 000 kronor som ska delas med Teater Västernorrland och Västerbottensteatern. Det senare bidraget ska användas för att genomföra projektet Norrscen. De tre teatrarna ska då turnera i alla tre länen.