Landstinget ansvarigt för låga värderingen

0:33 min

Att värderingen av vårdcentralen Serafen blev så låg beror på de uppgifter som landstinget själv lämnade över till det oberoende företaget som genomförde värderingen. En liknande vårdcentral som Serafen värderades mindre än ett år senare till ett tio gånger högre värde.

När landstinget i Stockholm skulle sälja vårdcentralen Serafen på Kungsholmen i december 2007 hade politikerna bestämt att det skulle göras en oberoende marknadsmässig värdering som skulle ligga till grund för priset. Men frågan är hur marknadsmässig värderingen egentligen var?

Värderingen gjordes visserligen av världen största revisonsbyrå Price Waterhouse Coopers, men byggde på uppgifter som överlämnades från landstingets utvecklingskansli.

Värderingen visade att verksamheten på Serafen antogs vara värd mellan 300 och 500 000 kronor eftersom bara inventarierna ansågs vara värda mer såldes sedan vårdcentralen för knappt 700 000.

Men att Serafen inte skulle vara värd mer än så framstår som mycket egendomligt. De följande åren gjorde Serafen en vinst varje år på mellan två och fyra miljoner.

Och mindre än ett år senare värderade Price Waterhouse Coopers en liknande vårdcentral som Serafen som låg i  Upplands Väsby. Värderingen gjorde enligt exakt samma modell och på information som landstinget lämnade i från sig, om den vårdcentralen. Serafen värderades alltså till mellan 300 000 och 500 000 kronor. Vårdcentralen i Upplands Väsby bedömdes vara värd tio gånger mer - fem miljoner kronor.

Thomas Hjelström är forskare i företagsvärdering på Handelshögskolan och har jämfört de olika värderingarna.

– De bedömda resultaten och kassaflödena för Upplands Väsby-enheten är ju betydligt högre än de som är bedömda för Serafen. På något sätt ligger det ju implicit i det att det är en ganska stor skillnad i effektivitet i mellan de här bägge enheterna, säger Thomas Hjelström.

Värderingarna bygger på antaganden om att vårdcentralen i Väsby beräknas blir snabbare effektiv och har ett mindre investeringsbehov än Serafen. Men vad är det för ett material som lämnas över från landstinget till värderingsföretaget och som leder till att en vårdcentral i Upplands Väsby värderas tio gånger högre än en motsvarande vårdcentral i centrala Stockholm.

Den frågan får vi inte något svar på. I den mån den borgerliga landstingsledningen över huvud taget svarar på frågor hänvisar man till tjänstemännen och den tjänsteman som hade kontakt med värderingsfirman, Kjell Lundin på utvecklingskansliet, arbetar i dag som konsult och vill inte svara på några frågor.

– Jag är en privatperson som slutade på landstinget för en herrans massa år sedan, säger han innan han lägger på luren.