Påven kritisk

Österrikiska präster vill förändra katolska kyrkan

6:25 min

I Österrike startade för sex år sedan i liten skala det så kallade prästinitativet inom den katolska kyrkan.

Prästerna vill förändra kyrkan på avgörande punkter. Sedan dess har initiativet växt och 400 präster runt om i landet har anslutit sig till initiativet. För några månader sen började prästerna också uppmana andra katolska präster till olydnad och helt enkelt gå emot Vatikanen  och påven i några avgörande teologiska frågor. Det fick till slut påven att reagera och prästernas protest har nu nått den allra högsta nivån i den katolska kyrkan. Vår korrespondent Daniel Alling träffar initiativets ledare, Helmut Schüller. Två svenska katoliker, Irène Nordgren och Helena D'arcy, diskuterar Vatikanens hållning i studion.