Politiker får bärbara datorer

Helsingborg kan bli först i landet med att förse alla sina förtroendevalda med bärbara datorer.
Samtliga 250 förtroendevalda i Helsingborg kan i framtiden ha en bärbar dator. Förslaget, som är unikt i landet, utreds av kommunen. Enligt utredarna skulle demokratin öka om medborgarna lätt kan kommunicera med politikerna i kommunen. IT-strategen Göran Olofsson som utrett frågan i Helsingborg, säger att det viktiga är att garantera att alla förtroendevalda har möjlighet att använda de nya verktygen, alltså mejl och internet. - Det ska också vara möjligt för medborgarna att kommunicera med politikerna på det här sättet, säger Göran Olofsson. Många politiker har redan idag egna, privata datorer, men det räcker inte, tycker Göran Olofsson. - Vi tror att det är viktigt att man har officiella adresser, som har med Helsingborg att göra, säger han. Satsningen på bärbara datorer åt politikerna bedöms kosta 5 miljoner kronor per år och för att kunna genomföra förslaget måste kommunen anställa tekniker och administrativ personal.