Carin Götblad leder satsning mot relationsvåld

1:42 min

Regeringen utser länspolismästaren Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer. Hennes uppdrag blir att samordna olika myndigheter i deras arbete att minska våldet mot kvinnor och barn, men också att se över lagstiftningen.

Det här är ett av våra allvarligaste samhällsproblem, sa justitieminister Beatrice Ask när hon presenterade satsningen.

– Vi har en känsla av att saker inte hakar i varandra. Vi ser också att misslyckanden sker i form av att människor blir misshandlade, dödade i nära relationsvåld. Det här gör naturligtvis att vi måste kvalitetssäkra och utveckla insatserna bättre, säger justitieminister Beatrice Ask.

Trots att det redan satsats stora resurser i kampen mot våldet som sker inom familjer, alltså våld inom nära relationer, så finns många brister. Kommunerna och andra myndigheter arbetar olika effektivt och den statistik som finns behöver förbättras.

– När någon anmäler att man är hotad eller att man blir misshandlad hemma, kan man behöva stöd av socialtjänst och skola och många andra aktörer. Det är därför Carin Götblads uppdrag som en nationell samordnare att hålla ihop insatserna centralt, säger Beatrice Ask.

Kommer det hedersrelaterade våldet också hänga med här?

– Absolut. I det uppdrag som Carin Götblad nu får så tar vi också upp detta med hedersrelaterat våld och även barnmisshandel. Det handlar om våld i nära relationer och vi människor har väldigt många relationer, så det är ett ganska brett uppdrag.

Regeringen satsar nu 20 miljoner kronor på att minska våldet inom nära relationer och Carin Götblads uppdrag ska pågå fram till 2014.

I första hand kommer Carin Götblads arbete att handla om att stödja och samordna kommuner, landsting och olika frivilliga organsationer. Hon kommer resa runt i landet för att bilda sig en uppfattning om hur myndigheterna jobbar och hur effektivt arbetet är.

I hennes uppdrag ingår också att se över lagstiftningen som kan komma att skärpas.

– I det här arbetet kan man komma fram till behov utav förändringar i lagstiftningen eller regler på annat sätt, säger Beatrice Ask.