Beslut om försäljning stred mot lagen

2:23 min

När politikerna i Stockholms landsting beslutade att sälja vårdcentralen Serafen och fyra andra vårdcentraler för några år sedan fattades besluten i strid med kommunallagen, och gick inte att överklaga.

Det är innebörden i en dom i Kammarrätten i Stockholm som har granskat fallet. Mona Aldestam var en av domarna i målet.

– Det vi kunde se av utredningen var att det fanns en hel rad av olika beslut, men de hade inte skett på det formella sättet som krävs enligt kommunallagen. Det som hade behövs var ett formellt uppdrag  till landstingsdirektören att ingå avtal på ett mer precist sätt, säger Mona Aldestam.

Den borgerliga landstingsstyrelsen hade visserligen fattat ett allmänt beslut om att det gick att sälja olika verksamheter, men det fanns inget särskilt beslut om att sälja just de här vårdcentralerna.

Så när den socialdemokratiska oppositionen anmälde frågan till domstol och hävdade att beslutet stred mot EU-rätten och mot reglerna för hur mycket ett landsting kan stödja en enskild företagare, genom att sälja vårdcentralerna billigt, konstaterade kammarrätten att det inte fanns något beslut som gick att pröva och lade ner ärendet. Samtidigt kritiserade domstolen landstingets hantering av frågan.

Pär Cronhult är chefsjurist på tankesmedjan Den nya välfärden, som ägnar sig åt konkurrens- och företagarfrågor, och är mycket kritisk till att möjligheten att överklaga ett beslut gick om intet.

Det är beklämmande för det får inte vara så i en politiskt styrd organisation, att det finns beslut som samtidigt inte är några beslut. Fattar man då tveksamma beslut utan att formellt fatta besluten i en formell ordning så undandrar man den möjligheten och det är det som landstinget har gjort enligt kammarrätten, säger Pär Cronhult.

Ingen av de borgerliga politiker i landstingledningen som vi varit i kontakt med och som var med om försäljningarna vill i dag svara på frågor om Serafen utan hänvisar till moderaten Chris Heister som 2007 var ordförande i landstingsstyrelsen men som strax därefter slutade för att i stället bli landshövding: 

– Jag hade ju lämnat landstinget när det var föremål så det har jag inte tittat på och kan inte kommentera, säger Chris Heister.

Den borgerliga landstingsledningen har trots mycket kritik alltid försvarat affären, men efter Ekots rapportering i morse har den moderate landstingsordföranden Torbjörn Rosdahl på förmiddagen beslutat att landstinget ska försöka få tillbaka pengar för Serafen i efterhand.

Socialdemokraternas Helene Hellmark Knutsson ser det bara som krishantering som och önskar att den polisanmälan som Vänsterpartiet lämnat in angående affären leder till en grundlig utredning.

– Att den faktiskt går till botten med de här nya vittnesuppgifterna som finns om att man hade uppgifter om att det här priset inte var riktigt, men att Landstingsledningen ändå valde att gå vidare med försäljningen, säger Helene Hellmark Knutsson.