Farligt utsläpp

I torsdags släpptes en mycket giftig lösning ut i västeråsarnas avloppsvatten. Den giftiga lösningen rann rätt igenom Västerås avloppsreningsverk och ut i Mälaren. På vägen slog den även ut reningsverkets egen kväverening. Lars Håkan Forsberg, processingenjör på avloppsreningsverket, tror att utsläppet kommer från en industri eller nån annan typ av större företag i Västerås.