HUSDJUR

Huggormar vaknar i vårvärmen

Med vårvärmen kommer även huggormarna. 2011 var ett riktigt huggormsår i försäkringsbolaget Agrias skadestatistik. Antalet hundar som fick ersättning för vård i samband med huggormsbett var större än någonsin.

Ett huggormsbett kan få allvarliga följder för våra husdjur, och de kan behöva veterinärvård.

Sjukvård för en hund som blivit ormbiten kostar i snitt 5 300 kronor. För katterna är det lite billigare, runt 3 800 kronor.

Intensivvård kan bli dyrt
Men för djur som måste ha intensivvårdsbehandling kostar det sällan under 10 000 kronor, uppger Agria.

I Agrias skadestatistik är det i snitt sex hundar årligen som har dött till följd av ormbett under de senaste tio åren. Katter som blir ormbitna klarar sig generellt bättre.

Ormen biter oftast i nos och i tassar. Hundar som blir bitna i tassen riskerar att få allvarliga symtom.

Bär en ormbiten hund
När hunden går på benet där den har fått ormbettet bidrar musklernas sammandragningar, tillsammans med blod- och lymfcirkulationen, till spridningen av ormens gift. Därför ska hundägaren helst bära den bitna hunden i famnen och ta den till veterinär så snart som möjligt.

Om din hund blir ormbiten - gör så här:

  • Håll hunden i stillhet, bär hunden om det är möjligt när den ska förflyttas
  • Uppsök veterinär snarast
  • Finns kortison tillgängligt sedan tidigare, rådgör först med veterinär innan du ger av preparatet