Pessar - för grönt och skönt sex

16 min

Barnmorskan Birgit Linderoth berättade både om menskoppar och pessar, som har utvecklats till modernare material och former.

Vill du läsa mer kan du gå in på www.femcap.se