Varma havsströmmar smälter isar i Antarktis

2:13 min

Västra Antarktis glaciärer tunnas ut och orsaken till det är inte värme från luften, utan varma havsströmmar som smälter isarna underifrån, det visar en ny studie från British Antarctic Survey. Det kan betyda att jordens havsnivåer kommer stiga snabbare än vad vi räknat med, tror Anna Wåhlin, oceanograf vid Göteborgs universitet, som har läst studien.

– Det är ett jättespännande resultat! De visar väldigt tydligt att det är bara avsmältning i de områden där det är varmt djupvatten på kontinentalsockeln. Att det var en sådan stark koppling visste man inte innan. Det var jag väldigt förvånad över, säger Anna Wåhlin.

Forskarna använde en ny typ av satellit med lasermätare för att skapa en detaljerad karta av glaciärernas tjocklek och över var dom tunnas ut respektive ökar i tjocklek. De kombinerade kartan med en modell för hur mycket snötäcket bygger på isen och fick då fram en tydlig bild av var avsmältningen har skett - och faktiskt även orsaken till det.

Isarna var nämligen kraftigt förtunnade just på de platser där det strömmar in varmt havsvatten från djuphaven, genom en slags kanaler i den grundare havsbottnen nära land. När det varma vattnet når glaciärernas bottnar så smälter dom underifrån.

Forskarna har känt till varmvattenkanalerna innan, men att dom är hela orsaken till att västra Antarktis inlandsis smälter, har man inte vetat innan.

Fördelen med att veta orsaken till issmältningen är att vi vet var vi ska titta för att få varningssignaler på att isen börjar lossa, och kan då öka beredskapen, menar Anna Wåhlin.

Havsvattnet som strömmar in under isarna där det idag smälter som snabbast har blivit dramatiskt varmare under de senaste tio åren. Men eftersom Antarktis är svår och otillgänglig terräng för forskare saknas bra och säkra data för hur isavsmältningen såg ut längre tillbaka i tiden.

– Det som vi ser nu kan ha fortgått ända sedan den senaste istiden. Vi vet inte om det har accelererat, säger Anna Wåhlin.

Däremot menar hon att man nog, grundat på dom nya resultaten,  kan säga att risken att isavsmältningen från Antarktis kommer ge höjda havsnivåer är något högre än vad vi trott:

– De här resultaten pekar mot att det är lite högre risk, så att säga. I och med att det är havet som styr det, och havsströmmar är ganska stationära. De ändrar sig inte hur som helst utan i och med att de är där och har varit där de senaste 10 åren så kommer de fortsätta vara där och då kommer de fortsätta smälta, säger Anna Wåhlin.

Referens:
H. D. Pritchard m fl: "Antarctic ice-sheet loss driven by basal melting of ice shelves" Nature 2012. DOI: 10.1038/nature10968