Flest kvinnor söker friår

Det är kvinnorna som har visat det största intresset för friåret i Hultsfreds kommun. Av de 34 ansökningarna arbetsförmedlingen nu håller på att arbeta med, hittar man bara 7 stycken som är inskickade av män. Kristina Ilvonen på arbetsförmedningen i Hultsfred, kan också se att de flesta som sökt om friårsledighet kommer från den offentliga sektorn. Det gäller hela 28 ansökningar av 34. Och majoriteten består då av personer som jobbar inom skola och barnomsorg.