Lång väntan på att få komma till domstol

1:55 min

Många får vänta länge på att få sitt fall prövat i domstol och det får allvarliga konsekvenser. När körskoleägaren Greger Thorsén hamnade i en tvist om pengar fick han vänta i mer än fem år på att Västmanlands tingsrätt skulle pröva fallet.

– Jag tror att jag har blivit lite bitter och sen tror jag att jag har blivit väldigt, väldigt trött. Och framförallt så har jag inget förtroende för staten, säger Gregor Thorsén.

Vad tänkte du under den här tiden?

– Tanken var, vad ska man ha en tingsrätt till, svarar han.

Efter mer än fem års väntan fick Greger Thorsén och körskoleägaren nog och 2008 avslutades fallet med en förlikning. Men nyligen fick de rätt i Högsta domstolen efter att, tillsammans, ha stämt staten för att inte ha fått en rättegång inom rimlig tid.

En av konsekvenserna av den långa väntan är att prövningen blir sämre för att vittnen glömmer bort vad som hänt.

Regeringens mål är att 75 procent av fallen förvaltningsrätterna får in ska avgöras inom sex månader. Det var ingen av förvaltningsrätterna som klarade det i fjol. Och nästan hälften (21 av 48) av landets tingsrätter klarade inte tidsgränsen för brottmål och tvistemål, visar siffror från Domstolsverket.

Sämst var Göteborgs, Varbergs och Solna tingsrätt. Lagman Mari Heidenborg på Solna tingsrätt ser två förklaringar till det. Dels att domstolen har stora rättegångar som tar tid. Dels personalbrist.

– Den absolut viktigaste orsaken är att vi tidigare inte hade en tillräckligt stor organisation för att ta hand om alla målen, säger Mari Heidenborg.

Problemen med långa väntetider till rättegång har domstolarna haft länge, men de senaste åren har domstolarna fått in många fler fall än tidigare säger Barbro Thorblad generaldirektör för Domstolsverket. Därför har domstolarna också anställt fler för att bättre klara tidsgränserna.

– Varje person som väntar på att få sitt mål avgjort är ett misslyckande, säger hon.