Halland

Bekämpningsmedel i halländska åar

Rester av bekämpningsmedel från jordbruk har hittats i flera åar i södra Halland. De prover som länsstyrelsen tagit visar att Smedjeån, Trönningeån och Skintan är mest förorenade och klarar inte EU:s krav på dricksvatten.

I proverna fanns det bland annat rester från tre bekämpningsmedel som inte längre får användas i Sverige. Mest förekommnade är glyfosat som används för att ta bort ogräs, skriver Hallandsposten.

Nu ska länsstyrelsen ta nya prover i bland annat dricksvattenbrunnar.