BORÅS

Kristinebergsskola måste saneras - Borås hotas med vite

1:41 min

Ingen undervisning får bedrivas i skolans lokaler efter den 15 augusti 2013 om inte lokalerna sanerats.

Arbetsmiljöverket har nu satt ner foten när det gäller Kristinebergsskolan i Borås. Som vi rapporterat har skolan problem med fuktskador och dålig luft. Skulle Borås stad bryta mot förbudet väntar en miljon kronor i böter.

Lars Nordin som är Lokalförsörjningschef i Borås stad säger att en ombyggnation av skolan kommer att påbörjas hösten 2013.

– Vi ska inte använda skolan utan bygga om den från och med det datumet. Så det faller precis in i våra planer, så det är helt okej för vår del. Vi kommer att ordna ersättningslokaler till terminsstarten efter sommarlovet 2013 och starta ombyggnationen av Kristinebegsskolan, så är planeringen.

Anmäldes till miljöverket
Det var i November förra året som de allvarliga bristerna om fuktskador och dålig luft i Kristinebergsskolans lokaler anmäldes till Arbetsmiljöverket. I mars konstaterade också verket att skolan måste saneras.

För att möta Arbetsmiljöverkets krav har ventilationssystemet setts över i väntan på den stora ombyggnaden som beräknas kosta 48 miljoner.

Enligt skolchefen Heyne Hedin ska också alla elever ha fått ett erbjudande om en medicinsk kontroll som ska genomföras under våren.

Och i väntan på ombyggnationen säger Lars Nordin att elever och lärare kan känna sig trygga.

– Det är vår målsättning att man ska kunna vara trygg, det är jätteviktigt.