Handelsbanken redovisar bättre vinst än i fjol

Handelsbanken gör en bättre vinst än väntat. Rörelsevinsten för första kvartalet blev knappa 4,6 miljarder, jämfört med 3,9 samma period i fjol.

Banken har också tjänat mer på bland annat bolånen. Räntenettot, skillnaden mellan in- och utlåning ökade med 19 procent.

Kreditförlusterna blev också något lägre än väntat.

Räntenettot steg till 6 560 miljoner kronor, från 5 507 miljoner kronor. Provisionsnettot minskade till 1 892 miljoner kronor, från 1 944 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 8 866 miljoner kronor, jämfört med 7 938 miljoner kronor motsvarande period 2011.

Kostnaderna steg till 4 004 miljoner kronor, från 3 764 miljoner kronor. Kreditförlusterna ökade till 291 miljoner kronor, från 244 miljoner kronor.

Ekot