Extra avgift på förskolor

Flera priva förskolor i Uppsala planerar att höja sin avgift med 300 kronor över Maxtaxans nivå. Förskolorna lägger på en kvalitetssäkringsavgift, som de kallar det.
Förskolorna menar att deras ekonomi har försämrats så mycket sedan maxtaxan infördes att de måste göra något för att kunna behålla kvaliteten i barngrupperna. På Uppsala kommun är man nu orolig att staten ska stoppa stadsbidraget till kommunen. Alla kommuner får ju kompensation från staten för att förskoleavgiften sänks till Maxtaxenivån.