Eksjö utan vatten

Stora delar av Eksjö har varit utan vatten ungder förmiddagen.
Orsaken var en vattenläcka utanför reningsverket. Kommunen har nu lyckats koppla vattnet förbi läckan, så alla ska ha fått vatten i sina kranar igen. Vattnet kan vara missfärgat under dagen. Det är inte farligt att dricka, men är inte lämpligt att köra vittvätt i.