Politik

Vill ålderstesta flyktingbarn

9:15 min

Riksdagsmannen Staffan Danielsson (C) från Linköping anser att Sverige bör införa ett ålderstest för ensamkommande flyktingbarn.

I en debattartikel i Dagens Nyheter idag konstaterar Staffan Danielsson att Sverige är det land som i nuläget tar emot flest ensamkommande flyktingbarn och att detta är något som behöver diskuteras, även om han inser att frågan är känslig.

– Jag är ju självfallet för en generös invandrings- och flyktingpolitik, men jag tycker att vi tar emot väldigt många ensamkommande barn. Det har ökat kraftigt, av asylbudgeten på 3,6 miljarder står kostnaderna för ensamkommande nu för 1,5 miljard och det ökar, säger Staffan Danielsson.

Han säger också att han tror att orsaken till att så många ungdomar söker sig till Sverige är våra generösa åldersbestämningar.

– En del av dem som kommer, det är ju främst pojkar från Afghanistan och Somalia, kan vara 19, 21 eller 23 år, men uppger de att de är 17 går vi på det. Jag menar att vi bör göra som övriga länder i norden, att när det finns tveksamheter bör vi göra en ålderstest.

Staffan Danielsson hänvisar bland annat till Norge, där antalet ensamkommande flyktingbarn minskade efter att man infört ålderstester. Dessutom, menar han, är det inte rätt att vuxna män placeras på boenden, som egentligen är avsedda för barn och ungdomar.

– Det är varken rätt mot dem som verkligen är under 18 år eller mot personalen.

Du skriver ju att våra nordiska grannländer fått ned antalet asylsökande efter att man infört ålderstester, är det det som är målet?

Nej, målet är att den som är över 18 år inte ska klassas som barn och placeras på ett sådant boende. Sen kan bieffekten bli att anspänningen på Sverige minskar lite och det blir ju en bieffekt, men det är inte målet.

Är det bra eller dåligt då, om vi får färre asylsökande?

– Vi tar alltså emot mest ensamkommande flyktingbarn i världen, vi tar mellan 25 och 30 procent av dem som kommer till EU och jag tycker att det är en relevant diskussion att föra. Tar vi för lite, borde vi öka och ta hälften av alla eller ligger vi snarare oproportionerligt högt och borde ta lite färre. 

Men vad tycker du då?

Jag lutar nog åt att det vore naturligt att vi tog en lite mindre andel, men fortfarande låg väldigt högt.