Malmö

Uteserveringar inte tillgängliga för alla

När våren kommer vill många sitta på uteserveringar. Men det är inte alla som har den möjligheten. Trots att Malmö stad ställer krav på att uteborden ska vara tillgängliga för alla finns stora brister. Tillsynen är inte tillräckligt bra, enligt Kristján Gislason i Tillgänglighetsgruppen.

- Det finns riktlinjer för uteserveringarna och det står att det ska vara 60 centimeter mellan bordsbenen, så att man kan sitta med en rullstol. Jag säger inte att alla borden ska vara på det viset, men det ska finnas möjlighet, säger Gislason som inte hittade ett enda bord som uppfyllde kravet på Lilla torgs uteserveringar.

Ingen uteservering i Malmö har fått sitt tillstånd indraget på grund av att den inte varit tillgänglig för rullstorsburna. Jan-Olof Harvigson, enhetschef på Gatukontoret, tror istället på att jobba preventivt och att få uteserveringarna att förbättra sig inför att ett nytt tillstånd ska skrivas. Men han är medveten om problemet.

- Det är helt klart att det kan bli mycket bättre, det är jag den förste att erkänna. Men vi vill ha det tillgänglighetsanpassat och vi kommer att jobba åt det hållet.