Oklart hur USA behandlar överlämnat plutonium

2:48 min

När Sverige nyligen transporterade 3,3 kilo plutonium till USA gav utrikesminister Carl Bildt tydligt besked om att det skulle förstöras. Men avtalet visar att Sverige inte längre har någon kontroll över vad som händer med plutoniumet.

Amerikanerna har bara lovat att det inte kommer att användas för militära ändamål.

– Egentligen kommer vi inte att få veta alls vad som händer med det. Nu har energidepartementet, Department of Energy, hela ansvaret, säger Lars Hildingsson som har hanterat ärendet på Strålsäkerhetsmyndigheten, och fortsätter:

– Det finns inget ansvar kvar i Sverige. Vi kan inte kontrollera det längre.

Plutonium är den viktigaste ingrediensen i kärnvapen och därför är det ännu känsligare att hantera än till exempel avfall från kärnkraftindustrin. Därför var det under ett rigoröst säkerhetspådrag som Sverige i största hemlighet i februari i år skeppade 3,3 kilo plutonium till USA.

Efteråt gav utrikesminister Carl Bildt tydliga besked om vad som skulle hända med materialet.

– Det förstörs. Det är olika isotoper i plutonium och genom bestrålning tar man ner det till andra isotoper. Därmed så förstörs det de facto, sade Bildt.

Det kommer aldrig att kunna användas igen?

– Nej.

Men det är i själva verket inte alls klart hur USA kommer att behandla materialet. Löftet är att det inte ska användas i militära syften, men ingenstans i avtalet lovar amerikanerna att förstöra materialet.

Carl Bildt verkar beskriva hur man gör om plutonium till så kallat MOX-bränsle, en process som innebär att det inte längre går att använda i en kärnladdning.

Men i dagsläget finns det ingen färdig anläggning för MOX-bränsle i USA och man vet inte heller om det svenska plutoniumet har rätt kvalitet, enligt Lars Hildingsson.

– Det mest önskvärda är ju att det förstörs, att det görs MOX-bränsle av det. Men vi vet inte om det går att göra MOX-bränsle av allt material, säger Hildingsson.

Ett annat alternativ är att man blandar plutoniumet med glas och slutförvarar det djupt ner i marken.

– Väljer man att förglasa det så kommer ju inget material att förstöras. Men det kommer att slutförvaras på något sätt, säger Hildingsson.

Tills vidare kommer det svenska plutoniumet enligt Strålsäkerhetsmyndigheten att ligga på mellanlagring. Hur länge är det ingen som vet i dag.

Men utrikesminister Carl Bildt hävdar fortfarande att materialet kommer att bli omöjligt att använda i kärnladdningar och han ser inga problem med att Sverige har lämnat över kontrollen av materialet till USA.

– Det ingår ju i internationella avtal att man har förtroende för varandra. Vi har ingen anledning att anta annat än att det kommer att förstöras på det sätt som vi har kommit överens om, säger Bildt.

Tanken var att de sista resterna av svenskt plutonium skulle vara borta i och med transporten till USA. Men enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det knappt ett hekto kvar i Sverige, som inte var paketerat så att det säkert kunde transporteras med det andra plutoniumet.

Både Miljödepartementet och Utrikesdepartementet ska ha fått information om detta, men Carl Bildt säger till Ekot att han inte har hört talas om att det skulle finnas plutonium kvar i Sverige.

– Det vet jag ingenting om.