Vård till papperslösa kan bli för dyrt

1:25 min

Nyligen begärde Miljöpartiet att regeringen ska komma med ett förslag till i höst om att asylsökande och så kallat papperslösa ska kunna få vård i Sverige på samma villkor som andra. Nu hänvisar statsminister Fredrik Reinfeldt till kostnader som ett hinder.

Om regeringen inte kommer med ett förslag till hösten, hotade MP dra in stödet för den uppgörelse partiet gjort med regeringen om asyl- och migrationspolitiken.

Men Reinfeldt talar nu om kostnaderna som ett hinder.

– Överenskommelsen talar ju om förändringar vi vill se i tillgång bland annat till sjukvård och utbildning, men det är också angivet till en särskild reformram. Det måste också passas in inom ramen för det utrymme vi i förhandlingar angivit ska anslås för de här reformerna, säger Reinfeldt.

Men vad betyder det? Det kostar för mycket - eller vad betyder det du säger?

– Ja, så styr vi alltså all statlig verksamhet. Det är en kombination av det vi vill göra med ett ansvar för att det inte kostar mer än vad vi har avsett.

Frågan om vård till så kallat papperslösa och asylsökande ingår i den uppgörelse som regeringen slöt med Miljöpartiet efter valet, bland annat för att blockera inflytande från Sverigedemokraterna över asyl- och migrationspolitiken.

Miljöpartiet har härsknat till över att det inte kommit något förslag än i vårdfrågan - de båda statsråden Göran Hägglund (KD), och Tobias Billström (M), kan inte komma överens och hänvisar till varandra.

Och statsministern har heller inget besked om när ett förslag kommer:

– När det är färdigt, säger han.

Fredrik Reinfeldt, som mötte journalister i riksdagen i dag efter sin frågestund, sade i en intervju med TV 4 att Miljöpartiet "går i en riktning där ekonomiskt ansvarstagande spelar mindre roll" och att Miljöpartiet "allt tydligare kritiserar vår jobbpolitik".

Fredrik Reinfeldt tycker att Miljöpartiet går vänsterut och att det "lovas allt åt alla i snart sett varje utspel" under den nya ledningen.

Fredrik Reinfeldt gjorde bedömningen att avståndet till samarbete ökar.