Jordbruket kom med invandring

1:35 min

Idag publiceras en artikel av svenska forskare i tidskriften Science, där ny teknik för DNA-analys ger stöd för teorin att djurhållning och odling kom till Sverige med invandrare från södra Europa. Det var alltså inte bara kunskapen om jordbruk som spred sig hit.

Ny teknik för analys av arvsmassa gör det möjligt att göra noggranna studier av stenåldersmänniskor. Tidigare har forskare bara kunnat analysera små delar av arvsmassa från gamla benrester, men i den här studien lyckades man sekvensera upp till en femtedel av stenåldersmänniskornas DNA. Och det gör slutsatserna som man drar betydligt säkrare. Bland annat minskas risken för att man råkar sekvensera arvsmassa från andra som varit i närheten av just de benrester man studerar.

– Jordbruket spreds genom grupper som kom från södra Europa och ända upp till Skandinavien, säger Pontus Skoglund som är doktorand i evolutionär genetik och är en av dem som ligger bakom resultatet.

Svenska och danska biologer och arkeologer arbetade tillsammans för att analysera arvsmassa från människor som levde i Sverige för ungefär femtusen år sedan. Det genetiska materialet kom från skelett från gravar från två olika kulturer, människor som levde som jordbrukare respektive jägare-samlare.

Med dagens teknik kan forskarna nu få ut mer kompletta delar av så här gammalt genetiskt material än för bara några år sedan. Forskarna kallar teknikutvecklingen ett genombrott inom arkeologin och jämför med de möjligheter som öppnades när kol 14-metoden började användas. Det är det här som har gjort det möjligt att jämföra stenåldersgener med dagens människor, och visar att en jordbrukare från stenåldern var närmare släkt med dagens sydeuropeer, medan jägare och samlare var mer genetiskt lika folk i norra Europa.

Tidskriften Science ordnade en presskonferens i Uppsala för att uppmärksamma det här arbetet, och det var nio år sedan de gjorde något sådant i Sverige sist. På presskonferensen fanns evolutionsbiologen Helena Malmström, som var den som gjorde själva laboratoriearbetet. Ur ben från 75 individer fick hon fram användbart DNA från tre gotländska jägare-samlare och från en 20-årig jordbrukarkvinna.

- Det är många utmaningar med att arbeta med sånt här gammalt genetiskt material. En av de största är att försöka se till att ens resultat inte är påverkade av genetiskt material som kan ha kommit in från människor som har varit nära benen, utan att det vi kollar på verkligen är femtusen år gammalt. För åtta år sen så fanns ju inte de tekniker som finns idag så de möjligheterna som vi nu har, som är helt fantastiska, fanns ju inte när vi började. Ursprungligen jobbade vi med 75 ben ungefär och sen så är det här några av dom bästa som har gett bäst resultat vad vi har sett tidigare och med bäst bevaring, säger Helena Malmström.

Reporter: Anna Davour

Referens: Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe. P. Skoglund et al. Science 27 april 2012. DOI:10.1126/science.1216304