Väg till Storsjö kapell planeras

Vägverket har nu tagit första steget mot en ombyggnad av vägen mot Storsjö kapell.
Nu erbjuds allmänheten att ta del av och lämna synpunkter på förstudien om den planerade vägen. Det finns ännu inget beslut om när ombyggnaden skall påbörjas.