DBW-pengar till benlabb

Sällskapet DBW, De Badande Vännerna, skänker 450 000 kronor till ett laboratorium vid högskolan på Gotland. Laboratoriet ska användas till att ta reda på hur gamla arkeologiska benfynd är, med hjälp av DNA-analys.
Därigenom kan man få veta till exempel ålder, kön och längd på den person som benfynden kommer ifrån. Och det är bara ett par universitet på fastlandet som har en liknande laboratorieutrustning. Laboratoriet kommer att få stor betydelse vid rekryteringen av studenter till högskolan, tror landsarkivarie Tryggve Siltberg som tagit initiativet till satsningen. Med ett DNA-laboratorium kan man bland annat spåra släktskap mellan olika individer och Gotland har ett omfattande benmaterial att analysera, säger han.