Ett steg framåt och två bakåt för spansk ekonomi

1:40 min

Europas fjärde största ekonomi, Spanien, visar ännu inga tecken på att komma ur sin svåra ekonomiska kris. Tvärtom så kom i dag nya siffror som visar på ett mycket utsatt läge.

I dag söker cirka 5 640 000 spanjorer jobb, nästan som om alla i Sverige skulle söka jobb.

Arbetslösheten i Spanien har nu stigit till 24,4 procent av den arbetsföra befolkningen. Det är en skarp uppgång sedan förra kvartalet, då siffran var 22,85 procent. Med en ekonomi som krymper är utsikterna dessutom otroligt dystra för alla spanjorer som står utan arbete och inkomst.

Sedan fastighetsbubblan och byggbranschen kollapsade för drygt tre år sedan har allt fler svårt att klara hyran, elräkningar, matkonton och i många fall också räntor och amorteringar på bostäder.

Hela Spanien berörs i dag av krisen. De som har jobb tvingas mycket ofta att hjälpa andra; sina barn, föräldrar, syskon, släktingar och kompisar.

Spanien glider som i en rodelbana i spiraler utför utan broms. Det är svindlande för alla ombord.

Det prekära läget gör att staten har dragit ner på utgifterna för att möta budgetkraven från EU och omvärlden. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's petade ner Spanien två pinnhål som låntagare till BBB+. Statsskulden är kring 68 procent av BNP, relativt sett inte så stor, men underskottet i den löpande budgeten är svårt att täppa till. Dessutom behöver förmodligen de spanska bankerna hjälp från statskassan med tanke på all utlåning till bostäderna, som rasat i värde.

Spanien börjar alltmer liknas vid Grekland. Många av åtgärderna leder till ett steg framåt och två steg bakåt.