Helsingborg

Två släppta i väntan på dom i bluffutredning

1:26 min

De båda män som åklagaren anser är huvudmän i företaget Företagslansering AB släpptes igår efter fyra månader i häktet. Tio dagars rättegång i härvan med bluffakturor avslutades då i Helsingborg men domen faller först om tre veckor.

Att de släpptes förvånar dock inte åklagaren Thord Josefsson.

– Det händer i vissa fall att man släpper ut folk och jag kan inte dra några slutsatser av det. Vi har lyckats att genomföra en stor process och hittat de som vi anser vara bakom hela detta företag.

De åtalades jurister hävdade i slutanförandet att de misstänkta  huvudmännen mest har fungerat som vaktmästare i företaget och inte kan ställas till ansvar.

I målet finns fyrtio målsägande i form av småföretagare över hela landet som lurats att betala för bluffakturor. De säger att de aldrig, varken beställt eller fått de tjänster på internet, som företaget Företagslansering AB skickade och ofta under hot krävde att få betalt för. Rent bedrägeri säger åklagaren vilket tingsrätten nu ska pröva.

Målet med bluffakturorna har väckt uppmärksamhet ända upp på regeringsnivå. Åklagare Thord Josefsson har varit i kontakt med justitieministern.

– Bluffakturor har blivit ett rikstäckande problem för småföretagare och företagare.

Hur farligt är bluffakturor för samhället?

– Jag anser att det är en samhällsfarlig företeelse för att det för med sig enorma belopp som omsätts. Enligt Svensk Handel har man pratat om miljardbelopp.