Den vredgade sjömanshustrun

Lisbeth Bodin tar oss med till Hawaii, Herbert Ernst Groh till Florens och Hjördis Petterson sjunger den obetalbara visan om Den vredgade sjömanshustrun. Dessutom Östen Warnerbring och Billie Holiday!