Halland

Gifter kvar efter tvätt av båtar

1:58 min

Höga halter av ett ämne som skadar blåstång, och dålig effekt på de filter som finns. Det är ett par resultat från de undersökningar som gjorts vid tvättställen för båtbottnar vid höstupptagningen i Halland.

Sämst siffror visar hamnen vid Vallda Sandö, trots att man där varit tidigt igång med en tvättanläggning.

– Det kan vara tillfälligheter men det kan vara så att de behöver se över sin anläggning. Jag tror säkert att hamnen kan hitta öäsningar som inte kostar så mycket, säger Thomas Johansson vid Havs- och vattenmyndigheten som har gjort undersökningarna.

I landet har prover tagits på spillvattnet från 38 spolplattor, där man samlar upp vatten som innehåller mer eller mindre farliga färgrester. I Halland har prover tagits i Skallkrokens hamn vid Haverdal, Bua och Vallda Sandö. I Vallda Sandö, som var först i Halland med en sån här anläggning, tvättas många båtar och här är också siffrorna värst. Förutom Irgarol, ett för alger mycket giftigt ämen som bryts ner långsamt och dessutom lagras i levande organismer, finns höga halter av Tributyltenn, ett ämne som varit förbjudet i färger sen 60-talet. I Vallda Sandö var också, till skillnad från Skallkroken och Bua, också koppar- och zinkhalterna höga. Och i alla hamnarna har de sandfilter som finns inte fungerat särskilt bra. Nu får hamnarna förslag från Havs- och vattenmyndigheten om vad som bör göras. Ssenare kan det bli fråga om uttalade direktiv.

 Att så pass höga halter av giftrester hittats väcker frågan om hur mycket den enskilde båtägaren engagerar sig för att minska utsläppen. Thomas Johansson vid Havs och vattenmyndigheten talar om att ändra gamla beteenden,

– I grunden vill jag påstå att alla ägare till fritidsbåtar är miljömedvetna. man vill ut i en vacker och  ren natur. Men tradition och vana påverkar. En del säger att jag målar min båt bara för att jag alltid gjort det, men man kan kanske hantera frågan på ett annat sätt.