Arbetsmarknaden

Historiskt vägskäl i Trollhättan

1:48 min

I Trollhättan har det skett stora förändringar bland de tio största företagen. För första gången jobbar lika många inom handeln som tillverkningsindustrin.

– Det har hänt mycket i Trollhättan på tio år, det är en stor omställning. Backar vi filmen så hade vi ett stort beroende av tillverkningsindustrin, det var 42 procent av de anställda som jobbade inom tillverkning, säger Pär Löwenlid, näringslivchef i Trollhättan.

– Nu när Saab är borta är det 16 procent och det här är någon form av brytpunkt eller vägskäl för nu är handeln lika stor som tillverkningsindustrin och det har aldrig hänt i Trollhättans historia tidigare.

Även när man fördjupar sig i statistiken ser man klara förändringar. Till exempel bland Trollhättans tio största privata arbetsgivare där det i dag är en stor skillnad jämfört med vid millenniumskiftet.

Då låg Saab Automobile i topp på listan med drygt 7 300 anställda. Näst störst var Volvo Aero med 2 800 anställda och Lear hade 900 på en tredjeplats.

Så här tolv år senare, efter Saabs konkurs, har till exempel antalet anställda hos de tio största privata arbetsgivarna minskat med två tredjedelar – från drygt 12 600 till 3 600.

Enligt färsk statistik finns det nu runt 25 000 jobb i Trollhättan och ungefär 3 800 företag.

– Utav dem har 3 600 färre än 20 anställda och hälften av dem är enmansföretag. Sedan har vi inte två jättestora företag längre utan bara ett – Volvo Aero, säger Pär Löwenlid.

– Det är ingen ovanlig struktur, varken i Sverige eller Europa, att det brukar ser ut så här – som ett timglas. Man har några få stora, några få medelstora och väldigt många små företag och det är positivt eftersom de ger oss fler ben att stå på.

Det största företaget i Trollhättan är Volvo Aero med 2 200 anställda.