Halland

Samverkan ska stoppa båtgifter

1:55 min

Nu ska Region Halland arbeta för att få kommuner och båtklubbar att samverka för att få fram bra tvättanläggningar – så kallade spolplattor.

Som vi rapporterat i Hallandsekot i morse visar prover som Havs- och vattenmyndigheten tagit i bland annat halländska småbåtshamnar att spillvattnet från de spolplattor som finns idag innehåller mer eller mindre höga halter av miljögifter.

De som har spolplattor kommer att få råd om vad som bör göras för att förbättre reningen.

Men nästa steg är alltså att båtklubbar och myndigheter börjar samverka om dessa anläggningar.

Klicka på ljudknappen för att höra Lennart Benson som är projektledare vid Region Halland!