Skärpta radongränser

Regeringen vill skärpa gränsvärdena för radon i hus. Från 2010 får radonhalten i skolor och förskolor inte vara högre än 200 Becquerel per kubikmeter luft. och från 2020 ska det gälla för alla byggnader.
Med förslagen till nya gränsvärden, som läggs fram i morgon, räknar man med att kunna minska lungcancerfallen orsakade av radon från 500 till 300 per år.