V vill satsa 200 miljoner på utsatta kvinnor

2:06 min

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt höll sitt första tal som partiledare i Södertälje inför ett par hundra åhörare.

I sitt tal framhöll Sjöstedt bland annat att beskattningar av storbanker ska finansiera utbildning och jobb till unga samt att V vill avsätta 200 miljoner kronor för skydd av kvinnor som utsätts för våld.

– Vi ska beskatta storbankerna som gör enorma övervinster och använda de pengarna till att hjälpa unga arbetslösa att få yrkesutbildning. Vi lyfter också fram i våra tal att vår politik med investeringar i sånt som järnväg och bostäder skapar tiotusentals arbetstillfällen i privat sektor. Jag tror många har bilden av Vänsterpartiet som framför allt ett parti som lägger förslag om offentliga arbeten men när vi räknar på det skapar vi också väldigt många jobb i den privata sektorn.

Den extra skatten på 3,9 miljarder kronor från de fyra storbankerna vill Jonas Sjöstedt satsa på att skapa bättre förutsättningar att få utbildning och jobb. Regeringens planer på att sänka bolagsskatten går Västerpartiet också emot och vill satsa på en grönare politik.

– Samma politik som ska ta oss ur massarbetslösheten ska också ställa om oss till ett grönare land som tar fullt klimatansvar. Det är därför vi satsar så många miljarder på järnvägen, på underhåll av de gamla slitna banorna och på att bygga nya. Det ska göra att lastbilarna kan omvandlas till godståg, att det ska bli möjligt att pendla med tåget istället för med bilen och att vi kan lägga ner delar av inrikesflyget, sade Jonas Sjöstedt i sitt tal och fortsatte:

– Vi ska beskatta det miljöfarliga och avbryta de plågsamma försöken med privatiseringar och avregleringar inom järnvägen.

Jonas Sjöstedt framhöll också vikten av skapa mer jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor ska ha samma lön för samma arbete. I dag har män 62 000 kronor mer per år, enligt Sjöstedt. I Vänsterpartiets budgetmotion kommer också 200 miljoner kronor att avsättas för skydd av kvinnor som utsätts för våld.

När det gäller vårdskandalerna med Carema och Attendo vill Vänsterpartiet stoppa privata vinster i vården, där omkring åtta miljarder går till vinst varje år.

– Det här verkar inte vara något större problem för vår regering. För dem är det ett stort problem att ge en sjuksköterska en anständig ingångslön eller se till att vårdbiträdena och undersköterskorna är tillräckligt många, inte att man plundrar välfärden genom vinstpengar, sade Sjöstedt i sitt första maj-tal i Södertälje.