V lovar satsningar på jobben i skuggbudget

1:56 min

Utbyggd järnväg, mer kollektivtrafik, ett ökat bostadsbyggande och riktade pengar till kommunerna ska skapa nästan 200 000 fler jobb och utbildningsplatser fram till 2015, menar Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson som i dag presenterade partiets skuggbudget.

– Dels ökar vi statsbidragen till yrkesvux, komvux och till högskolor för att vi tycker att utbildning är väldigt väsentligt men vi gör också väldigt mycket samhällsnyttiga investeringar som behöver göras och skapar jobb. Det handlar om att anställa fler i äldreomsorgen, det handlar om att bygga bostäder, öka banunderhållet så att tågen kan gå i tid och inleda en kraftfull energiomställning. Det är jobb både i offentlig och privat verksamhet, säger Ulla Andersson.

Enligt Ulla Andersson skapar Vänsterpartiets ekonomiska förslag 120 000 nya jobb och 65 000 nya utbildningsplatser jämfört med regeringens förslag fram till 2015.

Finansieringen sker via skatter på högre inkomster och dyra hus, återställd restaurangmoms och höjd arbetsgivaravgift för att anställa unga, förslag som ligger kvar från i höstas.

Men också via en engångsskatt på 3,9 miljarder kronor år 2013 som enbart de fyra storbankerna ska betala. Ulla Andersson flaggar för en högre skatt för bankerna även åren efter.

– Vi sitter och jobbar på en mer stabil, högre finansskatt som vi kommer att presentera i höst, säger Ulla Andersson.

Den kommer att hamna på bankerna?

– Det är väl mycket troligt men det är ett förslag vi kommer att återkomma till i höst, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet föreslår fortsatt, som enda parti, förbud mot vinster i välfärden. Men också ändrade regler för statens finanser, mål för sysselsättningen ska väga tyngre än mål om överskott och inflation.

Det så kallade ramverket var en konfliktfråga när det rödgröna samarbetet drog igång. Då tvingades Vänsterpartiet lämna sin egen politik för att få ingå.

Enligt Ulla Andersson behöver inte Vänsterpartiet utnyttja möjligheterna förslaget om ett nytt ramverk ger, åtminstone inte i den här budgeten.

– Vi använder pengarna mer effektivt, vi betalar också av mindre på statsskulden. Men vi ligger på ett sparande som vi i det här läget tycker är rimligt, säger Ulla Andersson.