Jobben fokus i Socialdemokaternas skuggbudget

2:06 min

Socialdemokraternas siktar i sin vårbudgetmotion på att få fler i jobb och en väg dit är enligt partiet att förbättra för företagen och exempelvis öka stödet till forskning och utveckling.

– Vi ska ha högt innehåll i de tjänster vi producerar. Vi är beredda att öka resurserna till den statligt finansierade forskningen, säger Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson som också vill ha en ny avdragsrätt för satsningar på forskning och utveckling så att nya företag kan dra av kostnaderna mot arbetsgivaravgifterna och inte bara företagets vinst.

Partiet vill också förenkla för företagen att få tag på riskkapital. Exempelvis borde företagen bara behöva vända sig till en myndighet för att söka stöd som i dag är utspritt hos flera olika myndigheter.

– Det ökar möjligheterna för företagen att överleva. Näringslivet är inte särintresse utan vi vill ha mer samverkan om centrala utmaningar, säger Magdalena Andersson och pekar på områden som medicinsk forskning, transportsektorn, gruvindustrin och besöksnäringarna.

För Socialdemokraterna är det också viktigt med utbildning för att få fler i jobb.

– Man kan göra det billigare och billigare att anställa människor, men så länge människor inte har den kompetens företagen efterfrågan har det ingen effekt, säger Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna berättade redan i förra veckan om ett förslag om att unga utan gymnasieexamen ska få ekonomisk ersättning om de väljer att läsa in gymnasieexamen. Partiet tror att det krävs ungefär 10 000 helårsplatser.

– Det här är inget erbjudande. Det är den här vägen som finns om man är ung och söker stöd från samhället. I praktiken blir det skolplikt för unga arbetslösa under 25 år utan examen, säger Magdalena Andersson.

– Bakgrunden är att arbetslösheten är ungefär 40 procent i den här gruppen.

Socialdemokraterna vill också stimulera kommunerna att ordna sommarjobb åt ungdomar. Trainee-anställningar för ungdomar med gymnasieexamen respektive högskoleexamen är två parallella förslag.

Inom EU diskuteras att länderna borde satsa på mer expansiv politik för att öka tillväxten, men Magdalena Andersson ville inte göra någon kraftig sväng åt det hållet.

– Det är ingen massiv efterfrågestimulans i den här budgeten. Vi har inga planera på att lägga någon större efterfrågestimulans, vi tycker att det är viktigt att hålla oss inom de finansiella ramverken.

Partiet vill också ha ett sysselsättningspolitiskt ramverk för den ekonomiska politiken - alltså ett konkret mål för sysselsättning som man kan utvärdera olika förslag utifrån.

Hur målet ska vara utformat är inte klart än. Man kan välja att mäta sysselsättningsgraden, antalet arbetade timmar eller hur arbetslösheten förändras men de olika lösningarna har olika problem. Möjligen kan sysselsättningsgrad kombinerat med ett annat mål som arbetslöshet eller arbetade timmar vara en lösning, enligt Andersson.

Hon ser ingen motsättning mellan ett sysselsättningsmål och överskottsmålet - alltså att den offentliga sektorn ska gå med överskott på en procent över en konjunktursysselsättning.

– Man ska inte ha för många mål och styra mot de målen man har, säger Magdalena Andersson och konstaterar att partiet inte bestämt hur målet ska vara utformat.

Den tidigare partiledningen har velat ha ett investeringsmål för infrastruktur. Magdalena Andersson verkar tycka att det inte ska vara lika bindande som ett sysselsättningsmål och vill också diskutera mera vad som eventuellt ska ingå i det investeringsmålet.

– Det är inte okomplicerat, säger hon.

Magdalena Andersson fick frågan om partiet ska göra något åt att privata företag inom välfärdsområdet plockar ut hög vinst och svarade att det inte finns något förslag om det i dagens motion.

Det enda förslag som Socialdemokraterna tydligt räknat fram en kostnad för är utbildningskontrakten för unga utan gymnasieexamen. Vad de övriga förslagen går på kommer inte att framgå förrän i höst.

Magdalena Andersson lyfte också fram statistik, exempelvis att bara Storbritannien har högre ungdomsarbetslöshet än Sverige.

Hon menade också att regeringen gör mycket optimistiska prognoser om ekonomins tillväxt och arbetslösheten de kommande åren. Hon hänvisade till att företagen har svårt att rekrytera folk redan i dag då arbetslösheten ligger på åtta procent. Det kommer alltså bli svårt att pressa ner arbetslösheten som regeringen spår, menade hon.

Magdalena Andersson, kritiserade också att regeringen inte tog tillfället att lägga fram fler konreta förslag för att minska arbetslösheten i vårbudgeten.