Bouppteckningar på hög

Väntetiderna för bouppteckningar har ökat sedan skattemyndigheterna tog över ansvaret förra sommaren.
Högarna med bouppteckningsärenden har vuxit, och anhöriga kan få vänta upp mot tre och en halv månad för att få klart efter ett dödsfall. Första juli förra året tog skattemyndigheten över bouppteckningarna från tingsrätterna. Arbetet centraliserades till elva orter och samtidigt krymptes personalstyrkan - var femte anställd plockades bort och ny datateknik skulle istället förenkla arbetet. Men den beräkningen sprack och sedan i somras har högarna vuxit - idag väntar nästan 20 000 bouppteckningar. Väntetiden är över 2,5 månader i snitt och på flera håll tar det ännu längre tid. De anställda tvingas arbeta schemalagd övertid, men både i Jönköping och på flera andra håll överväger man nu nyanställningar för att lösa problemen. Orsaken till den långsamma handläggningen uppges vara inkörningsproblem, ett krånglande nytt datasystem tillsammans med delvis ny personal och nya rutiner, men också dom blanketter som använts har visat sig vara svåra att fylla i och orsakat extrajobb.