Dyra elräkningar trots prisfall

Trots att elpriserna nu sjunker är det många kunder som inte får del av sänkningen. De står nämligen med avtal som tecknades till rekordhöga priser förra året.
Ja, den som fick höjda elavgifter förra året kan nu se i kraftbolagens bokslut vem som tjänade på den affären. Vattenfalls rörelsevinst blev närmare 9 miljarder kronor, en ökning med 78 procent jämfört med året innan. Vinsten för Birka Energi ökade med 30 procent och för Graninge med 67. Sydkrafts bokslut kommer först i slutet av mars, men för de tre första kvartalen 2001 var vinstökningen 40 procent. Och alla företagen skriver i sina rapporter att de goda resultaten beror på högre elpriser och ökad produktion. Men för kunderna som bläddrar bland sina elräkningar är läsningen mer dyster. Många kunder är nu bundna av dyra långtidsavtal som tecknades förra året - alltmedan elpriset nu sjunker.