Länet

Fler vill ha skadestånd av Trafikverket

1:41 min

Allt fler kräver Trafikverket på skadestånd för allt från stenskott till gropar i vägen och dålig snöröjning.

I morse berättade vi om Marit från Sandhem som fick skrota sin bil efter att ha kört ner i en grop vid ett vägarbete och som vill ha ersättning.

Och förra året kom det in över 3000 skadeståndskrav i hela landet, konstaterar verksjuristen Björn Arrias:

- Det har ökat något från föregående och över de senaste åren, antalet skadeståndsanspråk mot Trafikverket kopplade till den här typen av missöden.

Förra året kom det in totalt 3 342 skadetsåndskrav till trafikverket. Det handlar framförallt om bilister runt om i landet som fått skador på sina bilar och som menar att det är trafikverkets fel.

Det kan som sagt handla om allt från stenskott, till sönderkörda hjulaxlar i gropar i vägen, eller dålig snöröjning som fått bilisterna att köra av vägen.

Och fler verkar veta att de kan kräva skadestånd.

- Man kan tala om en allmän medvetenhet om att man kan få skadestånd från Trafikverket. Det kan ha lett till att antalet ärenden har ökat, säger Björn Arrias.

Men när skadeståndskraven nu ökar så finns också en förklaring i de senaste årens hårda vintrar. Det har ställt hårda krav snöröljningen men får också följder när snön smälter bort.

- En hård vinter sliter hårt på vägbanan, och det kan leda till fler krav i form av tjälskador och andra gropar och ojämnheter, säger Björn Arrias.

I Jönköpings län kom det förra året in totalt 118 krav på skadestånd mot trafikverket förra året. Och även om varje fall är unikt, och det saknas statistik över hur många som får rätt, så kommer en del att få ersättning.

- För att ersättning ska utgå så krävs det att Trafikverket eller våra entreprenörer har orsakat den här skadan genom vårdslöshet. Det är absolut något som förekommer, men den bedömingen gör vi från fall till fall utifrå vad som framkommer i det enskilda ärendet, konstaterar verksjuristen Björn Arrias.