Partier oeniga om vad som ökar risk för terrorism

1:57 min

I dag debatterade riksdagen regeringens förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Bland annat ska pengar satsas på förebyggande arbete i skolan och program för personer som vill hoppa av extrema grupper. Alla riksdagspartier stödjer förslaget och debatten kom att handla om orsakerna till terrorism.

– Det visar sig att extremismen i Malmö tilltagit på grund av den invandringspolitik vi haft. Den muslimska populationen som vi importerat nu under trettio år har en utbredd antisemitism som utsätter den judiska minoriteten för förföljelser och för att motverka extremism, då undrar jag om det går hand i hand med den oerhört liberala invandringspolitik vi har fört under väldigt lång tid?, sa sverigedemokraten Kent Ekeroth.

– Vad det handlar om i Malmö är den organiserade brottsligheten där många svenskar är i bland annat så kallade motorcykelklubbar. Den sista beskjutningen av en invandrare begicks av en svensk man. Alltså, är vi alla svenskar då extremister?, sa socialdemokraten Helene Petersson.

Oppositionen menar att de bakomliggande orsakerna som utanförskap och segregation ökar risken för terrorism. Här spelar skolan stor roll påpekade socialdemokraternas Helene Petersson.

– Har vi skolor som är så segregerade som de är i dag, då sitter man och pratar om olika grupperingar, olika människor du aldrig möter. Går du i skolor där du bara träffar en homogen grupp elever, du kanske tillhör samma religiösa gruppering samma kvarter eller vad som helst, då får du aldrig en chans att ha en tolerans för en annan grupp människor.

Flera moderata talare tillbakavisade detta direkta samband, däribland moderaten Cecilia Brink.

– Herr talman, vi tror gärna att även om uttrycken skiljer sig åt så är grunderna för extremismen densamma. Extremister blir extremister på grund av fattigdom, på grund av att de står utanför det etablerade samhället och inte anser sig ha andra medel att ta till. Det finns någon slags determinism här som gör att somliga människor inte har något annat val än att hamna i extremistiska miljöer. Men så är det inte, eller i varje fall - det är absolut inte så enkelt.