Lärarfack: Skolan allt mer ojämlik

Trots en rad skolreformer de senaste 20 åren har inte jämlikheten i skolan ökat, tvärtom. Skillnaderna mellan dem som klarar sig allra sämst och dem som klarar sig allra bäst ökar kraftigt, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund på DN-debatt.

Skillnaderna mellan dem som klarar sig allra sämst och dem som klarar sig allra bäst ökar kraftigt, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund på DN-debatt.

Hon redovisar en SCB-undersökning som LR låtit göra av 400 000 elever i fyra årskullar. Den visar att skillnaderna i betygspoäng mellan de svagaste och de starkaste eleverna ökat med 30 procent mellan 1999 och 2011.

Skillnaderna är stora mellan kommunerna, enligt LR, som lyfter fram Pajala, Sotenäs och Övertorneå som goda exempel på hur skolan lyckats kompensera skillnaderna i förutsättningar bland eleverna.

Fjelkner kräver ökat statligt ansvar för kvalitén i skolan, större pedagogisk frihet för skolorna, mer pengar till skolor med svåra förutsättningar och mer stöd till elever som nyligen kommit till Sverige.

(TT)