Asbest hittad i Domkyrkan - igen

Trots en redan genomförd sanering av asbest i Domkyrkan har det framkommit att allt inte är borta. Efter en inspektion av Arbetsmiljöverket i april upptäckte man att det fortfarande finns kvar spår av ämnet och en viss oro har uppstått bland personalen som arbetar i det aktuella tornet. Senast den 15 maj ska det vara åtgärdat.