Lärarnas Riksförbund: Klyftorna ökar i skolan

3:50 min

Den svenska skolan blir allt mer ojämlik och kunskapsklyftorna ökar. Detta leder till ett allt mer segregerat samhälle. Det säger Lärarnas Riksförbund i dag efter att ha gjort en undersökning med hjälp av Statistiska centralbyrån.

Undersökningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån där 400 000 elevers betyg visar att skillnaderna i betygspoäng mellan de svagaste och de starkaste eleverna ökat med 30 procent mellan 1999 och 2011.

Enligt Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, så ligger problemet till stor del i decentraliseringen och att kommunerna har olika inställning till hur skolan ska skötas.

– Det kan finnas olika orsaker till att man inte prioriterar skolan. Det finns ingen enhetlig finansiering av skolan som säger att nu ska man göra såhär. Hur stora klasserna får vara, hur mycket lärarledd undervisning det ska vara, hur mycket undervisning en elev har rätt till, säger Metta Fjelkner.

Hon pekar också på problemet med att många elever kommer från länder utan skolbakgrund och att det är orimligt att elever som nyligen kommit till Sverige förväntas klara av skolan på kortare tid än elever som gått hela sin skoltid i den svenska skolan.

– Vi måste titta på hur vi ska göra det möjligt för elever att klara skolan, säger Metta Fjelkner.

Dessutom visar undersökningen att det blir allt större skillnad mellan elevernas kunskaper baserat på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Det visar sig att barn till lågutbildade föräldrar klarar sig allt sämre.

Lärarnas Riksförbund efterfrågar ett större ansvar från staten. De vill ha en ny finansieringsmodell och att lärarna ska få något som de kallar ordinationsrätt, vilket innebär att en lärare som anser att en elev behöver mer hjälp ska kunna remittera eleven vidare för att se till att eleven får den kunskap den har rätt till. 

Metta Fjelkner är inte förvånad över resultatet av undersökningen men finner resultatet nedslående.

– Det får inte bli en dagsslända. Det är för allvarligt för att bara bli en nyhetssändning utan vidare verkstad.  Jag önskar att regeringen tillsätter en utredning som i slutändan handlar om hur vi ska få en nationellt likvärdig skola med högsta kvalitet i Sverige och att vi senast 2020 har klarat av detta, säger Metta Fjelkner.

Ekot