Dyra sjukskrivningar ska minska

Det pågår en satsning i länet för att minska kostnaderna för den höga sjukfrånvaron och för att förhindra dyrbara långtidssjukskrivningar i framtiden. Försäkringskassan och arbetsmiljöinspektionen arbetar med ett projekt i Oskarshamnsområdet där arbetsgivare o fackrepresentanter får lära sig mer om skyldigheter o möjligheter. Alla får en handbok och ett kalkylprogram där man kan räkna ut vad en sjukskrivning kostar. Intresset för projektet, som avslutas sista juni, har varit stort och förhoppningen är att arbetsmetoden ska permanentas och sen spridas till hela länet.