Utegångsdjur mår bra

Allt fler köttdjur går utomhus. Tvärt emot vad många tror, så är de så kallade utegångsdjuren friskare än genomsnittet. Många anmäler nämligen det de anser vara misstänkt vanvård av djur, sedan de sett köttdjur vistas utomhus i dåligt väder. Men i de flesta fall är deras hälsa alltså bättre än många av de djur som vistas inomhus.
På grund av att antalet utegångsdjur ökat, har länsstyrelsen dagit igång ett projekt där så gott som alla utegångsdjur ska ses över. Och trots att det är ett nytt sätt att driva köttproduktion på så är det få bönder som slarvar med att ta hand om djuren. Det enda problem som dykt upp är att bönderna byggt vindskydden fel, det är sällan som djuren i sig är är sjuka.