Allt fler blir sjuka i Vara

Kurvan över antalet sjukskrivna kommunanställda i Vara skjuter snabbt i höjden. Inom loppet av tre år har antalet sjukdagar mer än fördubblats.
I fjol var de kommunanställda i Vara sjuk i mer än 58 000 dagar. Snabbast ökar antalet långtidssjukskrivna. Orsaken anses vara nedskärningarna på 90-talet, då äldre anställda fick ta ansvaret för allt mer i samband med att yngre anställda avskedades. Effekten syns nu, i form av både fysisk och psykisk förslitning.